Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Piątek

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Zapytania

Numer: 17, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz
data wpływu: 2021-09-15, data przekazania: 2021-09-15

1) Ile kosztuje rocznie oświetlenie gminy Piątek?
2) Które budynki gminne są ogrzewane olejem opałowym i jaki jest roczny koszt ogrzewania każdego z nich?
3) Spółka Wodna w Piątku otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego na zakup koparki 500 tyś. zł. tj. 85% kwoty inwestycji. Dlaczego inwestycja nie została zrealizowana,  a umowa wygasła?
4) Dlaczego Urząd Miejski nie składa wniosków o dofinansowanie unijne na budowę przydomowych  oczyszczalni ścieków dla gospodarstw domowych z naszej gminy?
 

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Kalusiński radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2021-09-15

1) Pani Anna Matusiak Skarbnik Gminy odpowiedziała,że koszt oświetlenia gminy przedstawi na najbliższej Sesji Rady Miejskiej.

2) Pan Burmistrz odpowiedział,że Gmina ogrzewa 5 budynków olejem opałowym. Są to Urząd Miejski w Piątku z GOK, strażnicą OSP oraz GBP ,Świetlica Wiejska w Jankowie, Gminne Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Piątku oraz Szkoła Podstawowa w Czernikowie. Koszty ogrzewania rocznego każdego budynku oddzielnie będą przedstawione na najbliższym posiedzeniu wspólnych komisji  Rady Miejskiej lub
w gazetce samorządowej.

3)Spółka Wodna w Piątku nie otrzymała żadnej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego tylko złożyła wniosek na zakup koparki do AR i MR. Zakupu nie dokonano, ponieważ Spółka Wodna nie dysponowała kwotą na wkład własny. Przepisy prawne nie pozwalają na dofinansowanie zakupu koparki do Gminnej Spółki Wodnej, dlatego Gminna Spółka Wodna zrezygnowała z realizacji wniosku, a umowa nie została podpisana.

4)

Pan Burmistrz odpowiedział, że Rada Miejska w Piątku co roku zabezpiecza dla mieszkańców w budżecie gminy 100 tyś. zł. na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Kwota dofinansowania wynosi 3 tyś. zł. Rada Miejska  może powyższą kwotę zwiększyć.