Przejdź do treści

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

  • Rodzaj: komisja stała
  • Data powołania: 15-05-2024
  • Uchwała powołująca: Uchwała Nr II/8/24 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 15 maja 2024 r w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i ustalenia składu osobowego
  • Zakres działania:

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Przynaleźność
1 Magdalena DOMAŃSKA przewodniczący KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
2 Grzegorz GŁADYSZ wiceprzewodniczący KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
3 Tomasz DARMACH członek KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DANIELA GORĄCEGO
4 Sylwester AUGUSTYNIAK członek KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DANIELA GORĄCEGO
5 Marcin FRANKIEWICZ członek KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DANIELA GORĄCEGO
6 Mariusz MALINOWSKI członek KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
7 Jakub MILCZAK członek KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ