Przejdź do treści

Komisja Oświaty , Zdrowia , Kultury i Sportu

  • Rodzaj: komisja stała
  • Data powołania: 15-05-2024
  • Uchwała powołująca: Uchwała Nr II/10/24 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejksiej w Piątku i ich składów osobowych oraz ustalenia zakresów działania
  • Zakres działania:

    Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu działa w zakresie przygotowania i opiniowania projektów uchwał, kontroli wykonywania uchwał Rady oraz innych prac związanych z zadaniami Gminy w przedmiocie edukacji, zdrowia, kultury i sportu.


Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Przynaleźność
1 Paulina HYNC przewodniczący KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
2 Jakub MILCZAK wiceprzewodniczący KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
3 Sylwester AUGUSTYNIAK członek KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DANIELA GORĄCEGO
4 Tomasz BRZOZEK członek KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
5 Tomasz KUCHARCZYK członek KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DANIELA GORĄCEGO
6 Mariusz MALINOWSKI członek KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
7 Magdalena DOMAŃSKA członek KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ