Przejdź do treści

Komisja Planu, Budżetu, Rolnictwa i Komunalna

  • Rodzaj: komisja stała
  • Data powołania: 15-05-2024
  • Uchwała powołująca: Uchwała Nr II/10/24 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejksiej w Piątku i ich składów osobowych oraz ustalenia zakresów działania
  • Zakres działania:

    Komisja Planu, Budżetu, Rolnictwa i Komunalna działa w zakresie przygotowania i opiniowania projektów uchwał, kontroli ich wykonania oraz innych prac związanych z zadaniami Gminy w przedmiocie planowania i realizacji budżetu oraz rolnictwa i spraw komunalnych.


Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Przynaleźność
1 Marcin WIĘCKOWSKI przewodniczący KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
2 Błażej Balik wiceprzewodniczący KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BŁAŻEJA BALIKA
3 Tomasz DARMACH członek KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DANIELA GORĄCEGO
4 Jan KONOWALSKI członek KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
5 Jarosław GARUS członek KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
6 Grzegorz GŁADYSZ członek KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ